anadangəlmə

anadangəlmə
sif.
1. Lap doğulandan xas olan; xilqətində, yaradılışında olan; fitri. Anadangəlmə nöqsan. Anadangəlmə pəltək. Anadangəlmə lal. – <Mürşüd:> Adamda gərək qanacaq anadangəlmə olsun. S. Rəh.. <Əzizin> . . anadangəlmə sağ ayağı sol ayağından azacıq gödək idi. İ. Məlikzadə.
2. məc. dan. Tamamilə lüt, çılpaq. Anadangəlmə olmaq – lüt olmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • lüt-anadangəlmə — sif. və zərf Tamamilə lüt, lümlüt …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • madərzad — f. 1) anadangəlmə, fitri, təbii; 2) m. lütüryan, anadangəlmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lüt-üryan — sif. 1. Lüt anadangəlmə, lümlüt. Məcidin göldə suyu şappıldadaşappıldada qol qanad çalması, sonra da lütüryan z. çay qırağında oynaması Xırdanı lap darıxdırdı. S. R.. Lüt üryan olmaq – lüt anadangəlmə olmaq, lümlüt olmaq. <Fatmanisə:> Lüt… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lağşək — (Salyan) çolaq, şikəst. – O uşağ elə anadangəlmə lağşəkdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kur — f. kor. Kuri madərzad anadangəlmə kor …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mətbu’ — ə. 1) fitri, təbii, anadangəlmə; 2) xoşa gələn, xoşagəlimli; 3) çap olunmuş; basılmış ə. 1) təbəələri olan, tabe edən; 2) başçı, rəis …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təbii(yyə) — ə. 1) təbiətə aid olan; təbiət qanunlarından irəli gələn; 2) süni olmayan; 3) anadangəlmə, fitri; 4) adi, normal; 5) həqiqi, əsil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ümmi — ə. 1)anaya aid; 2) ana tərəfindən qohum; 3) savadsız, oxumamış; 4) anadangəlmə oxumamış (bilikli adam haqqında); 5) peyğəmbər, rəsul (Məhəmməd peyğəmbər haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zərir — ə. 1) anadangəlmə kor; 2) korluğa tutulmuş, qəflətə qapılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • anadandoğma — bax anadangəlmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”